19281107 - Egendomsaffär.

Egendomsaffär.

Lantbrukaren Rudolf Österberg har för en köpeskilling av omkring 55,000 kr. försålt sin i Roma socken belägna egendom Snovalds till lantbrukaren Lars Nilsson, Blekinge. Tillträde sker nästkommande 14 mars Affären är förmedlad genom Gotlands fastighets & hyresbyrå härstädes.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 November 1928
N:r 262