19281109 - Från landsbygden. Ala.

Från landsbygden.

ALA, 5 nov.
Offerhögtid var i går afton kl. 7 anordnad i härvarande missionskapel av friförsamlingens ungdomsförening med anledning av G. M. U:s offersöndag. Tal. höllos av ungdomssekreterare E. Lundblad, N. Jakobsson från Altheime, Johan Henriksson, Ala och Efraim Jakobsson, Stånga. Dessutom förekom deklamation, sång och musik av platsens sångförening. Lokalen var vid tillfället fullsatt av en intresserad och uppmärksam åhörarskara.Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 November 1928
N:r 264