texaco-80-talet.jpg

19281109 - Passagerarelista.

Passagerarelista.

Med DROTTEN från Norrköping och Nynäshamn den 9 nov.: Riksarkivarie Almqvist, löjtnant Falk, stadsfogde Brounéus, ingeniör Carlsson, hrr Jonsson, Carten, Ekengren, Lydén, Bergman, Lydahl, Lundberg, Almlöf, Wästerlund, Olofsson, Carlsson, Berger, fru Olofsson, miss Dabell, fröknar Holmberg, Brounéus, Svedman, Landén, Olofsson, Hall, Svensson, Saaberg, Kellström, Andersson.Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 November 1928
N:r 264