19281110 - Statsbidrag för lotsbarnens undervisning.

Statsbidrag för lotsbarnens undervisning.

Efter ansökan av skolrådet i Vamlingbo församling har k. m:t anvisat statsbidrag med 225 kr. till ersättning åt Öja församling för i sistnämda församlings skoldistrikt meddelad undervisning åt lotspersonalens vid Burgsviks lotsplats barn. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 November 1928
N:r 265