19281110 - På sin 70-årsdag

På sin 70-årsdag

i dag har f. konditor Gust. Florin, Stenstu i Västerhejde, varit föremål för hjärtliga hyllningar i olika former och uppvaktats med en del presenter, däribland er större magnifik fotlampa, av vänner och anhöriga. Eh imponerande blomsterhyllning och en massa telegram ha även tolkat den aktning och sympati, den vänsälle jubilaren i rikt mått åtnjuter i vida kretsar.
Bemärkelsedagen firas med supé för den närmaste umgängeskretsen.Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 November 1928
N:r 265