19281110 - Från hamnen.

Från hamnen.

Inkomna fartyg: motorskon. Gustaf, Olsson, från Gävle, tom; motorskon. Ete, Backman, från Stockholm, styckegods.
Avgånget fartyg: motorskon. Verona, Johansson, till Norrtälje, cement.Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 November 1928
N:r 265