19281110 - Från landsbygden. Ardre.

Från landsbygden.

ARDRE, 6 nov.
Mässlingen går f. n. inom socknen. Sjukdomen uppträder förnämligast bland barnen. Ett flertal fall ha inträdet bland skolbarnen. Läsningen i skolan har likväl icke varit förhindrad.
Åskan hördes i lördags häromkring. Tvänne ganska skarpa åskskrällar förnams jämte rätt starka blixtar.Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 November 1928
N:r 265