19281110 - Från landsbygden. Ljugarn.

Från landsbygden.

LJUGARN, 8 nov.
Den rymlig hamnbod har avhamnstyrelsan innevarande höst uppbygts nere invid härvarande hamn- och lastplats. hamnboden är av hamnstyrelsen inköpt från Herrviks hamn.
Hamnbelysning. Elektrisk belysning har denna vecka uppmonterats nere vid Ljugarns hamnplats. Belysningen bestrides av trenne lampor om cirka 150 normalljus styrka. Det elektriska ljuset levereras från härvarande elektricitetsverk. Anläggningen utföres likaledes från samma håll. Priset på elektrisk ljusström är f. n. en krona pr kilowattimma.Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 November 1928
N:r 265