19281204 - Död. Johan Petter Bjökkvist.

Härmed tillkännagives att min älskade make och fader Johan Petter Bjökkvist efter ett långt och tåligt lidande ingått i den eviga vilan, lördagen den 1 dec. 1928 kl. 9,15 f m. i en ålder av 77 år, 8 mån; sörjd av oss, släkt och vänner.
Snovalds i Roma den 9 dec. 1928.
Elisabeth Björkkvist, f. Gardell.
Märtha född Björkkvist och John Gabrielsson.

För dem som vilja hedra den avlidnes minne och följa honom till graven, meddelas att jordfästningen äger rum i Roma kyrka lördagen den 8 dec. 1928 kl. 2 e. m.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 December 1928
N:r 285