19281204 - Klintehamn.

Klintehamn.

Den 3 dec.
Föreläsning.
I går hölls i godtemplarsalen härstädes en synnerligen intressant och gedigen föreläsning av doktor J. Lundahl från Visby över ämnet: Förebyggande av själssjukdomar. Därvid berördes uppfostrans, religionens och vetenskapens inverkan pa själslivet. Här i nordanländerna, ha vi på grund av hårt klimat kommit väl långt från naturen, och detta medför en del svårigheter får de ungas fostran. De unga höra frostras med kärlek och glädje. Barnen böra läras att känna medlidande för andra i deras olyckor, och på samma gång att känna medlidande för högt med såna egna motgångar. Vid de ungas utbildning bör uppfostran ställas i främsta rummet och undervisningen i andra.
Den intressanta föreläsningen, sam hade så mycket av största värde att ge alla, som ha att fostra de unga, avtackades medelst en vann applåd.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 December 1928
N:r 285