19281206 - Klintehamn.

Klintehamn.

Den 5 nov.
Lastning av stråfoder
pågår f. n. nere vid hamnen härstädes. Under loppet av de senare dagarna ha inte mindre an 40 järnvägsvagnslaster hö och halm anlänt till Klintehamns järnvägsstation från stationer utmed linjen Habligbo—Klintehamn och Sanda—Klintehamn. Dessutom har ganska mycket foder levereras direkt från socknarna omkring Klinte. En båtlast avgår till Tyskland och en annan till England.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1928
N:r 287