19281208 - Småflickor på villovägar.

Småflickor på villovägar.

Polisen härstädes har under de senaste dagarna på föräldrarnas begäran bedrivit efterspaningar efter två flickor härifrån staden, 17 år gamla, vilka sedan i måndags varit försvunna från sitt hem. På vissa grunder misstänktes, att de skulle hålla till på något fartyg i hamnen, men efterforskningarna ha givit negativt resultat. I morse återfunnos emellertid de försvunna ombord på motorgaleasen Alpha av Åhus, vilket fartyg f. n. ligger i Klintehamn efter att hava avgått härifrån på måndagen. Händelsen torde komma att föranleda åtgärder icke blott mot flickorna själva, vilka nu skola av polisen avhämtas i Klintehamn, utan även mot fartygets befälhavare, som torde komma att ställas till ansvar för bristande tillsyn ombord. Det torde nämligen icke råda delade meningar om, att det är synnerligen olämpligt av en fartygsbesättning att medföra passagerare av detta slag.Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1928.
N:r 289