19281210 - Arrendeauktion.

Arrendeauktion.

Lördagen den 15 Dec. kl. 1 e. m. låter Alfhild Lagergren, Gumbalde i Stånga, till den mestbjudande utarrendera alla åkerskiften å 3/16 Int. Gumbalde med myren, samt beteshagarna under 8/32 mt. Sutarve på 10 års arrende. Vidare meddelande före auktionens början.
Stånga d. 10 dec. 1928.
K. Karlsson.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 december 1928
N:r 290