19281211 - Fiskehamnsbygget vid Valbyte förordas.

Fiskehamnsbygget vid Valbyte förordas.

I yttrande till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen framhåller lantbruksstyrelsen, att det vid Valbyte fiskläge för fiskats tidsenliga utövande torde föreligga ett starkt behov av förbättrade hamnförhållanden. Valbyte fiskeläge är ett av de viktigaste på Gotlands västkust erinrar lantbruksstyrelsen. Särskilt är fisket after strömming och lax ganska betydande. Båda dessa fisken kräva för att kunna rationellt bedrivas sjödugliga båtar. De nuvarande namnförhållandena äro emellertid synnerligen otillfredsställande, varför det är förenat med stor risk får fiskarena att anskaffa mera värdefulla båtar. Skall fisket kunna utvecklas, fordras därför oundgängligen, att tryggad hamn art ordnas. En hamnförbättring vid Valbyte skulle vara av betyslelse även för fiska rena vid det närbelägna Bybo fiskeläge liksom även för fiskarena I Klintehammn. Anordnandet av hamn vid Gnisvärd har ej förminskat nödvändigheten av en hamnbyggnad vid Valbyte, då det knappast kan vara att vänta, att fiskarena vid detta och närgränsande fiskelägeln skola i nämvärd utsträckning överflytta till Gnisvärd. (H. B.)Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 December 1928
N:r 291