19281211 - Från landsbygden. Stånga.

Från landsbygden.

STÅNGA, 11 dec.
Kyrkostämman har på sin tid bepluat att företaga restaurering aN sockenkyrkan härstädes. Därvid skulle en förändring komma att företagas av kyrkans inre så att långhuset skulle återfå sin ursprungliga höjd. Nytt golv skulle liven inläggas å ömse sidor om större gången i långhuset. Beträffande kyrkobankarna skulle de gamla bänkarna ännu behållas. Den enda förändring, som skulle vidtagas med dem, vore att ryggstöden komme ett erhålla större lutning.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 December 1928
N:r 291