19281211 - Från landsbygden. Vestkinde.

Från landsbygden.

VESTKINDE, 11 dec.
Potatisskörden, som i höst gav nästan rekordartat resultat på nästan alla jordar, har vid påseende, sedan den inlagts i källare eller lagts i stukar, börjat taga skämskada. En och annan jordbrukare har funnit rätt mycket av sitt potatislager hårt angripet av röta. Knölarna bli mörka på ytan och de som angripas stå inte att rädda. En grundlig utgallring av den skadade potatisen kommer att företagas. Det är allmän uppfattning att, om den skada, som börjat, kommer att fortgå det blir ont om potatis fram på vårsidan.
Betskörden har i år varit rått växlande i våra bygder. Man beräknar att skörderesultatet varierat mellan 800 och 1,600 kg. pr., tunnland. Med det låga betpriset, som lantbrukarna i höst gottgjorts med, synes det många mindre lönande att driva betodling.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 December 1928
N:r 291