19320201 - Olof Petter Lindell

Hemmansägaren Olof Petter Lindell

Vår käre make och fader f. d. Hemmansägaren Olof Petter Lindell avled lugnt och stilla lördagen den 30 jan. i sitt 78:de levnadsår, djupt sörjd och saknad.
Liffride i Stånga d. 1 febr. 1932.

Anna Lindell, f. Lövkvist.
Gerda f. Lindell och Egon Wallin.
Sixten.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1932
N:r 25