19321110 - Rättegångssaker.

Rättegångssaker.
Visby rådhusrätt.

Fridstöraren på läroverksplan under Gustaf Adolfsfirandet var nu instämd att svara för sitt tilltag. Han behagade emellertid icke infinna sig och fick därför plikta 10 kr. För utevaro. Målet förekommer åter om 14 dagar. För tre olika fylleriförseelser dömdes han dessutom till sammanlagt 70 kr:s böter.

En annan fyllerist fick plikta 15 kr. En bilist och en cyklist voro instämda för att icke ha iakttagit nödig varsamhet då de skulle passera förbi varandra i korsningen av Kung Magnus väg och Österväg. Det hade blivit kollision, varvid cyklisten fått en del blessyrer. Händelsen inträffade en dag i juni i år. Svaranden inställde sig genom ombud, vilka vitsordade polisförhörsprotokollet. Båda bestredo skuld till olyckan.

Den stora smugglingsaffären. Bröderna Ekström från Klintehamn, vilka som bekant varit Dührkop behjälpliga med ilandförande av några spritdunkar, fingo i dag sin dom. Den lydde på vardera 580 kr:s böter samt dessutom förklarades deras båt förverkad.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 november 1932