19321202 - Fingo själva köpa igen båten med 500 kr.

Fingo själva köpa igen båten med 500 kr.

Tullauktion har i dag hållits å Klintehamn för försäljning av den båt, som beslagtagits för bröderna Ekström efter deras bekanta smugglingsaffärer med tysken Dührkops sprit. Båten inropades av bröderna Ekströms fader, snickaren Johan Ekström, som själv var delägare i densamma, och han fick betala den förbrutna båten med 501 kr.Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932