19320623 - Anstånd med arrendena.

Anstånd med arrendena.

K. m:t har beviljat två arrenlatorer av lantförsvaret tillhöriga fastigheter i Tingstäde socken anstånd med erläggande av arrendeavgifterna, den ene med hela summan till den 1 september och den andre med halva arrendebeloppet till den 15 november. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143