Förlovning

har tillkännagivits mellan handlanden John Jakobsson, Stenkyrka och fröken Ingeborg Enström, dotter till lantbrukaren A. Enström, Gotlands Karby, och hans maka, född Wendt.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143