F. d. hemmansägaren Lars Edvard Ekström född den 8 jan. 1852, avsomnade stilla vid Österlings i Stånga den 23 juni 1982.
Maria Ekström. f. Olasson.
Emil och Maria Ekström.
Astrid. Lennart. Nils. Klas.

Sv. Ps. 597, v. 5.

Lars Edvard Ekström



Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 juli 1932
N:r 144