19320627 - Gotlands infanterikår.

Gotlands infanterikår.

Fanjunkare G. S. Olofsson, Gotlands infanterikårs övergångsstat, skall fortfarande till 30 juni 1933 tjänstgöra som uppbördsman vid förplägnadsanstalten i Tingstäde.Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145