19320922 - Död. Gustaf Magnusson.

Att vår käre make och fader Gustaf Magnusson avled lugnt och stilla den 21 sept. 1932, efter ett svårt lidande, nära 86 år, lämnande oss, släkt och vänner i djup sorg, tillkännagives härmed.
Klintehamn den 22 sept. 1932.
Anna Magnusson,
Barnen.

Vad lir att dö? Att löst från jordebanden från stormig sjö bli satt på himlastranden, det är att dö.
Sv. Ps. 120, 9 v.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 September 1932
N:r 220