19320922 - Tullverket.

Tullverket.

Generaltullstyrelsen har beviljat avsked från och med utgången av november månad för tullmästaren C. A. Johansson i Kyllej och kustuppsyningsman J. E. Nordin i Klintehamn.
— Generaltullstyrelsen har vidare till överuppsyningsman i Ystad utnämt uppsyningsmannea Gust. Pettersson i Malmö, gotl.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 September 1932
N:r 220