19320922 - Vid Fårösunds norra gatt

Vid Fårösunds norra gatt

har arbetet nu återupptagits, sedan parternas ståndpunkt i lönefrågan sammanjämkats.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 September 1932
N:r 220