19320914 - Kyrkoherdetjänsten i Fardhems,li

Kyrkoherdetjänsten i Fardhems,

Linde och Lojsta församlingars pastorat har förklarats ledig till ansökan senast den 14 oktober kl. 12.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1932
N:r 213