19320921 - Deltagande. OSCAR SVENSSON.

För allt deltagande i vår djupa sorg vid vår käre make och fader
OSCAR SVENSSONS
bortgång, samt för alla kransar och blommor vid hans bår, frambäres vårt varma tack.
ANNA SVENSSON.
BARNEN.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1932
N:r 219