19321119 - Läkemedelsförråd i Roma.

Läkemedelsförråd i Roma.

Medicinalstyrelsen har medgivit apotekaren Ernst Stenberg i Visby att inrätta ett läkemedelsförråd inom Roma kommun. Däremot har styrelsen ej funnit skäl bifalla en av apotekaren N. S. Sandström i Slite gjord ansökan om tillstånd att inrätta läkemedelsförråd å samma ort. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 november 1932
N:r 270