19320201 - Ett lärarinnevikariat

Ett lärarinnevikariat vid Vägome folkskola i Lärbro sökes av tvänne kompetenta sökande.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1932
N:r 25