19320201 - För arbetslös kvinnlig ungdom

För arbetslös kvinnlig ungdom påpekas, att friplatser finnas till sykurser vid Drottning Desiderias arbetsskola, vadkan börjar måndagen den 8 februari.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1932
N:r 25