19320201 - I kronohäktet

I kronohäktet

förvarades vid januari månads ingång 4 fångar. Under månaden tillommo 14 och avgingo 13, vadan fångantalet vid månadens slut var 5.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1932
N:r 25