19320201 - Landsbygden, RUTE.

Landsbygden

RUTE, 1 febr.
Extra kyrkostämma hölls här går, varvid valdes till ordförande för år 1932 kontraktsprosten Carl Kihlén och till vice ordförande förvaltaren Olof Hoffman, Valleviken.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1932
N:r 25