19320201 - Postverket.

Postverket.

Förste postiljonen H. Andersson i Visby, kar anmält sig som sökande till en förste postiljonstjänst vid järnvägsposten inom östra distriktet med stationsort i Västervik.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1932
N:r 25