19370601 - Kungörelse.

Kungörelse.

Aktieägarna i A.-B. Kräklingbo Mejeri kallas till extra bolagsstämma å mejeriets kontor torsdagen den 10 juni kl. 4 e. m. för behandling av ärende enligt § 15 h i gällande reglemente.
Kräklingbo den 31 maj 1937.
Styrelsen.Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 Juni 1937
Nr 123