19370611 - Landsbygden. Kräklingbo.

Landsbygden.

KRÄKLINGBO, 11 juni.
Mejeriet. Till ordförande i styrelsen och verkställande direktör för Kräklingbo mejeriaktiebolag valdes vid extra bolagsstämma igår lantbr. Martin Wiman, Tings.Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Juni 1937
Nr 132