19370615 - En skrattmås

En skrattmås

påträffades härom dagen av fru Anna Strömberg, Enge i Burs, liggande död på Prästgårdens ägor. Fågeln var märkt Göteborgs museum 19458 C.Gotlands Allehanda
Tisdagen 15 Juni 1937
Nr 135