19370617 - På grund av nedläggande

På grund av nedläggande

av vägtrumma avlyses vägen Ardre kyrka—Skogby i Gammelgarn från trafik måndagen den 21 innevarande juni. Vägfarande anvisas att under tiden i stället använda vägen över Ala och Kräklingbo.
Visby i landskansliet den 16 juni 1937.
På länsstyrelsens vägnar:
B. A. Ljungholm. Richard Laurin.Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 Juni 1937
Nr 137