19370626 - Stenkumla pastorat.

Stenkumla pastorat.

Kammarkollegiet föreslår k. m:t bestämma, att vikariearvode vid kyrkoherdetjänsten i Stenkumla pastorat skall utgå med 800 kr., räknat från den 1 maj 1937 och intill dess annorlunda bestämmes. (P.)Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Juni 1937
Nr 144