19370417 - Sparbanksanslag.

Sparbanksanslag.

Länsstyrelsen har fastställt huvudmännens för Kräklingbo sparbank beslut att av 1936 års vinst anslå 50 kr. till Kräklingbo nybildade folkbibliotek och 1,230 kr. såsom bidrag till inköp av en ny kyrkoorgel samt huvudmännens för Ardre sparbank beslut att anslå 800 kr. till brandredskap.Gotlands Allehanda
Lördagen 17 April 1937
Nr 87