19370415 - Auktion å hö och korn

Auktion å hö och korn

I KRÄKLINGBO.
Måndagen den 19 april kl. 10 f. m. låter Karl Johansson Dam, genom offentlig auktion försälja ett större parti välbärgat hö samt 1.000 kg. Keniakorn.
Betalningsanstånd till den 1 okt. 1937.
ELOF HANSSON.
Tel. Roma 57.Gotlands Allehanda
Torsdagen 15 April 1937
Nr 85