19370412 - Gotlands mejeriförbund

Gotlands mejeriförbund

har idag hållit årsstämma på Centralföreningen under direktör Nils Broanders ledning. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades. Balansräkningen fastställdes och vinsten fördelades i enlighet med styrelsens förslag. Pensionsfrågans ordnande uppdrogs åt styrelsen. Ersättningen till styrelse och revisorer bestämdes till enahanda belopp som tidigare.
Till styrelseledamot efter avlidne K. J. Levander utsågs disponent Einar Persson och till styrelsesuppleant efter hr Persson utsågs hr Aug. Jacobsson, Allmungs i Havdhem. I övrigt omvaldes styrelse och revisorer.Gotlands Allehanda
Måndagen 12 April 1937
Nr 82