19370413 - Stiftets prästsällskap

Stiftets prästsällskap

har idag sammanträtt i församlingshuset varvid prosten Axel Blint inledde dagens överläggningsämne om de hibelteologiska begreppen i Efesierbrevet. Förhandlingarna leddes av kontraktsprosten G. Kellström, Havdhem.Gotlands Allehanda
Tisdagen 13 April 1937
Nr 83