19370410 - Landsbygden. Burgsvik.

Landsbygden.

BURGSVIK, 10 april.
Gotländska lantmännens 1 okalt ärening i Hoburgs gille höll i går ordinarie föreningsstämma å pensionat Botvide.
Sammanträdet öppnades av f. riksdagsman Th. HanAn, Bonsarve, som hälsade de närvarande välkomna. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos därefter, och ansvarsfrihet beviljades. Omsättningen under året har uppgått till 71,900 kr., varav gödselmedel 26,000 kr., fodermedel 27,700 och resten spannmål och diverse. Arsvinsten utgjorde kronor 322: 76. Den i tur avgående styrelseledamoten hr Alfred Wessman, Gissle, omvaldes, vilket även var fallet med revisorerna, hrr Karl Söderström, Ronnarve, och Rud. Olsson, Nora. Till suppleanter omvaldes hrr Konrad Olsson, Gervalds, och Oskar Andersson, Ronnarve. Till ombud vid centralföreningens stämmor omvaldes hrr Efraim Larsson, Simunde, och Karl Söderström, Ronnarve.
Efter föreningsangelägenheternas behandling höll dir. Fritz Tryggveson ett intressant orienterande föredrag om central- och lokalföreningarnas utveckling under den senaste femårsperioden. Slutligen följde ett gemytligt samkväm.Gotlands Allehanda
Lördagen 10 April 1937
Nr 81