19370409 - Arrendeauktion i Burs.

Arrendeauktion i Burs.

Måndagen den 12 april kl. 2 på dagen låter fru Anna Larsson, Heffride i Burs, genom offentlig auktion utarrendera, helt eller i mindre delar, dels 11/480 mtl. Alands 116 och dels 279/3040 mtl. Heffride 18, omfattande tillhopa c:a 18 har åker och 2 har ängsmark. Samling vid Heffride.
Arrendevillkoren tillkännagivas vid auktionstillfället.
Hemse den 8 april 1937.
O. HALLIN.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80