19370409 - Dödafall.

Dödafall.

På Visby lasarett avled tidigt i morse handlanden Alfred Carlsson, Etelhem, efter någon tids sjukdom. Den avlidne, som var född i Norrlanda och vid sin död 64 år gammal, utvandrade i unga år till Amerika men återvände vid sekelskiftet till hembygden och ägnade sig åt affärsrörelse i Etelhem. Han var mycket uppburen i sin hemsocken för sitt redliga och vänsälla sinnelag, varför hans mänskligt att döma alltför tidiga bortgång väckt deltagande och förstämning. Närmast sörjande äro två bröder, byggmästare Gustaf Gardell i Etelhem samt förman Karl Karlsson i Visby, svägerska samt brorsbarn.

Här i Visby avled igår efter en kort sjukdom handlanden Sigurd Jacobsson. Dödsorsaken var blodförgiftning i samband med lunginflammation. Den avlidne var född i Stenkyrka, där fadern var fiskare. Sedan fadern omkommit under sitt arbete kom sonen tidigt i handelslära hos J. O. Pettersson i Visby, varifrån han kom som biträde till en handlande vid Storugns. För ett par tiotal år sedan övertog han en affär i Martebo, vilken han innehade till i fjol, då han i stället köpte en affär på Södervärn. Denna har han nyligen också överlåtit. Under sin Martebotid gjorde han sig aktad och omtyckt i vida kretsar och lämnade ett verkligt tomrum efter sig när han flyttade till staden. Här skördades han nu av liemannen, endast 54 år gammal. Han sörjes närmast av maka, född Hejdenberg samt en dotter.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80