19370408 - Dödsfall.

Dödsfall.

I sitt hem vid Havor i Havdhem avled igår efter några månaders sjukdom fru Olga Hermansson, född Cederlund, maka till godsägare H. N. Hermansson, Havor. Den avlidna, som var född vid Kelder i Hafdhem år 1878, har icke synts så mycket utåt, men i stället var hon känd som en ovanligt duktig husmor, som ägnade hela sitt intresse åt hemmet och det husliga arbetet. Bl. a. var hon en duktig väverska, och i sin hemsocken omtyckt för sitt vänsälla sinnelag.
Närmast sörjande vid båren stå make samt två söner och två döttrar, av vilka den ene sonen, Anders, arrenderar Havor, medan Bengt är bataljonsveterinär vid Norrlands artilleriregemente och bosatt i Östersund. Av döttrarna är den ena anställd vid Centralkassan i Visby och den andra föreståndarinna för semesterhemmet i Lillbjerka, Krokek.Gotlands Allehanda
Torsdagen 8 April 1937
Nr 79