19370406 - Kungörelse.

Kungörelse.

Aktieägarna i Aktiebolaget Kräklingbo Mejeri kallas till ordinarie bolagsstämma å mejeriets kontor onsdagen den 21 innevarande april kl. 1 e. m. för behandling av kommitt& utlåtande och ärenden i enlighet med gällande bolagsordning.
Kräklingbo den 5 april 1937.
STYRELSEN.Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77