19370406 - Landsbygden. Burs.

Landsbygden.

BURS, 4 april.
En mycket stämningsfull högtid blev i dag fru Anna Fagerbergs sista färd.
Efter en kort andaksstund i hemmet vid Dala begav sig sorgetåget till Burs kyrka, dit en stor skara vänner till den bortgångna samlats. Under tonerna av en sorgmarsch inbars kistan i kyrkan och placerades framför det med blommor och ljus vackert prydda altaret.
Sedan folkskoll. Alex. Stengård sjungit Bön av Poppius följde jordfästningsakten omramad av ps. 384: 1-2 och 384 4, 5. Kyrkoherde G. A. Kronqvist, som förrättade jordfästningen, höll ett varmhjärtat griftetal, i vilket han erinrade om den bortgångnas trohet i livsgärningen och om den vänskap och aktning hon tillvunnit sig från Ca, som hon kommit i beröring med.
Efter akten sjöng hr Stengård O, Jesu föröka vår tro av Bedinger. Så fördes kistan ut och sänktes i familjegraven. En mycket riklig blomsterhyllning hade sänts till båren.Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77