19370403 - Nordiska museets inventeringar

Nordiska museets inventeringar

i folkkultur och folktradition komma att fortsättas även under arbetsåret 1937-38. Detta gäller även de undersökningar, som påbörjats på Gotland, där de som bekant förra året upptogos i Kräklingbo socken. Nordiska museet begär anslag för ändamålet av lotterimedel.Gotlands Allehanda
Lördagen 3 April 1937
Nr 75